Tingimused

Sissejuhatus

Käesoleva dokumendi eesmärk on kehtestada üldised kasutustingimused veebilehele, mis on kättesaadav ettevõttele kuuluva aadressi www.Daxdi.com kaudu. Eveneon LLC, samuti reguleerida üldisi lepingutingimusi, mida pakub Eveneon LLC, 30N GOULD ST STE N, Sheridan, Wyoming, 82801, United States of America.vastavalt 1. juuli 2002. aasta seaduse 34/2002 sätetele infoühiskonna ja elektroonilise kaubanduse teenuste kohta.

Juurdepääs selle oksjoniportaali teenustele, sellega registreerumine või müüjana osalemine, olenemata teie füüsilisest asukohast, tähendab, et:

1. Olete hoolikalt tutvunud käesolevate tingimustega.

2. Mõista tingimusi.

3. Käesolevad tingimused on teile siduvad oksjoniportaali pakutavate teenuste kasutamisel www.daxdi.com

Daxdi jätab endale õiguse tingimusi igal ajal uuendada. Pärast selliseid muudatusi loetakse, et olete uute tingimustega nõustunud, kui te seda veebilehte kasutate.

Käesolevad tingimused koos mis tahes muude konkreetsete või konkreetsete tingimustega, mis on seotud antud tehingu või käesoleva veebisaidi pakutava teenusega, moodustavad täieliku lepingu järgmiste isikute vahel. Eveneon LLC, ja osaleja.

Kasutustingimused

Need üldised kasutustingimused reguleerivad selle veebisaidi kaudu, www.daxdi.com kasutajate kaudu, selle veebisaidi kaudu pakutavate erinevate toodete ja teenuste osalemist.

Need üldtingimused koos võimalike eritingimustega reguleerivad selgesõnaliselt suhteid järgmiste isikute vahel. Eveneon LLC, ja kasutajad.

Käesolevad üldtingimused on koostatud vastavalt seaduse 34/2002 (infoühiskonna ja elektroonilise kaubanduse teenuste kohta, 19. detsembri seadus 59/2003 elektrooniliste allkirjade kohta, 16. novembri kuningliku seadusandliku dekreedi 1/2007) sätetele, millega kiidetakse heaks tarbijate ja kasutajate kaitse üldseaduse ja muude täiendavate seaduste muudetud tekst, kuninglik dekreet 1906/1999, millega reguleeritakse telefoni- või elektroonilisi lepinguid üldtingimustega seaduse 7/1998, tarbijakaitse ja kasutajate kaitse seaduse 26/1984, 15.

Portaali kasutamine tähendab, et kasutajaks on iga lepingu üldtingimuste kasutajailma reservatsioonideta aktsepteerimine portaali üldtingimustest ning vajaduse korral eri- ja eritingimused, mis vajaduse korral valitsevad omandamist.

Daxdi teavitab, et kaupade soetamise kord on kirjeldatud käesolevates üldtingimustes, samuti muudes eritingimustes, mis kuvatakse ekraanil navigeerimise ajal, nii et kasutaja kinnitab, et ta tunneb ja aktsepteerib neid protseduure, mis on vajalikud veebilehel pakutavate toodete ja teenuste kasutamiseks.

Kõik Kasutajate poolt navigeerimise ajal esitatud andmete muudatused ja/või parandused tuleb teha vastavalt veebilehel esitatud juhistele.

Registreerimine

Iga kasutaja kinnitab ja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane või daxdi poolt pakutavate Teenuste kasutamiseks vajalik vanus ning et ta sõlmib seetõttu siduva lepingu vastavalt oma elukohariigi seadustele. Teenuste kasutamiseks peate elama riigis või jurisdiktsioonis, kus Daxdi tegutseb. Iga kontot võib kasutada ainult registreerunud kasutaja ja mitte keegi teine. Kogu esitatud teave peab olema tõene, täielik ja õige ning Daxdi't tuleb viivitamata teavitada kõikidest muudatustest sellises teabes, mis võivad mõjutada teenust ja selle tõhusust.

Teil on lubatud ainult üks konto inimese kohta; kui proovite avada rohkem kui ühte kontot, võivad ülejäänud kontod ja isegi põhikonto olla blokeeritud või suletud. Registreerimise käigus peate valima kasutajanime ja parooli sisestada Daxdi. Daxdi jätab endale õiguse igal ajal piirata kontode arvu leibkonna kohta. Peate valima kasutajanime, mis ei ole solvav, sündsusetu, petlik või mis võib olla eksitav teistele kasutajatele või inimestele. Seda ei tohi kasutada ka muude veebisaitide või teenuste reklaamimiseks või reklaamimiseks ega linkide pakkumiseks teistele kasutajatele. Daxdi jätab endale õiguse muuta kasutajanimesid mis tahes põhjusel ja on mis tahes sellise asja vahekohtunik.

Daxdi töötajad ei küsi kunagi kasutajalt mis tahes parooli, välja arvatud juurdepääs www. daxdi.com. Te vastutate ainuisikuliselt oma konto parooli säilitamise ja kaitsmise eest. Soovitame teil mitte anda oma parooli kellelegi, sealhulgas Daxdi töötajatele. Raamatupidamisarvestus i saab üle kanda ainult erandjuhtudel ja Daxdi äranägemisel. Daxdi ei vastuta konto kuritarvitamise või kuritarvitamise eest kolmandate isikute poolt sisselogimisandmete tahtliku või juhusliku avalikustamise tõttu.

Maksed

Kõiki makseid töödeldakse turvalise maksevärava kaudu.

Lubatud makseviisid on PayPal, krediitkaart, ettemakstud ja deebetkaart.

Ostu hetkel võetakse PayPal konto või maksmiseks valitud kaardi eest tasu.

Pakkumine ja Daxdi abimees

Kasutajad saavad teha pakkumise käsitsi, klõpsates pakkumise nuppu või kasutades automaatset funktsiooni nimega daxdi assistent. Viimane võimaldab kasutajatel teha pakkumise oksjonil, isegi kui nad on võrguühenduseta või võrgus. Daxdi assistendi kohta lisateabe saamiseks külastage spikrijaotist.

Pakkumised ostetakse eelnevalt pakettidena, mida nimetatakse pakkumiste pakettideks, oksjonitel osalemiseks või daxdi kampaaniate kaudu tasuta. Kui leibkonnaga on seotud mitu kontot, saab selliste kampaaniatega pakkumisi võita ainult üks konto leibkonna kohta.

Daxdi jätab endale õiguse pakkuda eri koguste pakkumistepakette eri aegadel.

Kuidas avalik oksjon töötab

Iga tehtud pakkumine põhjustab toote hinna, milles kasutaja otsustab osaleda, suurendada või vähendada 0,01 euro võrra sõltuvalt oksjoni tüübist, milles ta osaleb. Iga uus pakkumine taastab oksjoni sulgemiseks järelejäänud aja 10 sekundiks. Kui pakkumine on tehtud, arvatakse see otse kasutaja pakkumise saldost maha. Esitatud pakkumisi ei tagastata.

Oksjoni võitja on viimane kasutaja, kes teeb pakkumise tähtaja jooksul, ilma et teised kasutajad ei teeks taimeri lähtestamiseks pakkumisi. Tagamaks, et enne oksjoni sulgemist pole muid pakkumisi pooleli, kontrollib süsteem, et ühegi aktiveeritud Daxdi assistendi kohta pole ühtegi paigutamata pakkumist.

Pakkumised kehtivad, kui need sisestatakse Daxdi andmebaasi ja registreeritakse süsteemis. Daxdi ei vastuta kasutajate ühenduse katkestuste ja/või tõrgete eest, mis võivad sellega seoses ilmneda.

Kuidas Private Oksjon Töötab

Eraoksjonitel on sama üldine tegevus kui avalikel oksjonitel, kusjuures ainus erinevus on see, et nendel oksjonitel osaleda soovivad kasutajad peavad ostma koha või pileti, et nad saaksid neile pakkumise teha.

Eraoksjonitel on piiratud arv istekohti, maksimaalne vabade kohtade arv igal eraoksjonil on 20 istekohta või sama, kui maksimaalselt 20 kasutajat oksjoni kohta.

Nendel oksjonitel on muutuv minimaalne kohtade arv sõltuvalt oksjoni alustamiseks enampakkumisel müüdavast tootest. Oksjon algab 24-tunnise stardiloendusega, kui kõik minimaalsed oksjonikohad on müüdud. Sel hetkel saavad kõik oksjonikohaga osalejad e-kirja teate, et oksjon on alanud, ja sellest hetkest alates saate pakkumised oksjonile panna või Daxdi assistendi seadistada.

Oksjonitel on minimaalselt palju muutuvaid istekohti 2–8 minimaalset istekohta, et oksjon käivituks.

Istekohtade või piletite ostmine oksjonile toimub pakkumistega, mis arvatakse automaatselt maha kasutajakonto pakkumiste saldost. Nende kohtade hind sõltub müüdavast tootest ja kasutaja tasemest.

Kui iste on oksjonile ostetud, ei saa seda tühistada.

Enampakkumisel osaleva kasutaja ülesanne on oodata oksjoni algust, oksjoni käigu kohta saadetud teateid.

Iga tehtud pakkumine põhjustab toote hinna, milles kasutaja otsustab osaleda, suurendada või vähendada 0,01 euro võrra sõltuvalt oksjoni tüübist, milles ta osaleb. Iga uus pakkumine taastab oksjoni sulgemiseks järelejäänud aja 10 sekundiks. Kui pakkumine on tehtud, arvatakse see otse pakkumise saldost maha. Tehtud pakkumisi ei tagastata.

Oksjoni võitja on viimane kasutaja, kes teeb pakkumise tähtaja jooksul, ilma et teised kasutajad ei teeks taimeri lähtestamiseks pakkumisi. Tagamaks, et enne oksjoni sulgemist pole muid pakkumisi pooleli, kontrollib süsteem, et ühegi aktiveeritud Daxdi assistendi kohta pole ühtegi paigutamata pakkumist.

Pakkumised kehtivad, kui need sisestatakse Daxdi andmebaasi ja registreeritakse süsteemis. Daxdi ei vastuta kasutajate ühenduse katkestuste ja/või tõrgete eest, mis võivad sellega seoses ilmneda.

Kuidas kasvavad oksjonid töötavad

Tõusuoksjonid algavad alati fikseeritud hinnaga 0,01€ ilma igasuguse piirangu, piirangu või minimaalse hinnaga, mida on vaja müüa.

Iga pakkumisega tõuseb oksjonihind +0,01€.

Tõusev oksjon lõpeb, kui viimase 10 sekundi jooksul pakkumisi ei ole, andes viimasele pakkujale enampakkumisel müüdud kauba, makstes ainult lõpphinna.

Kui hind jõuab koguseni (esialgne hind + 75), alandab oksjonihind 15€, ei saa oksjoni lõpphind kunagi märgitud vormi läbida.

Selle toimingu tegemisel suurendatakse oksjonipakkumise deebetit +3.

Maksimaalne silmuseid oma 10, kui 10 silmuseid on lõpetatud, on oksjoni võitja pakkuja, kes teeb viimase pakkumise 75,00€ peale ja oksjon lõpeb.

Kuidas kahanevad oksjonid töötab

Kahanevad oksjonid algavad alati muutuva fikseeritud hinnaga vahemikus 5–100€, ilma et oleks vaja müüa mingeid piiranguid, piiranguid või miinimumhinda.

Iga pakkumisega langeb oksjonihind -0,01€.

Laskuv oksjon lõpeb, kui viimase 10 sekundi jooksul pakkumisi ei ole, andes viimasele pakkujale oksjonil oleva kauba, makstes ainult lõpphinda.

Juhul, kui oksjon jõuab 0,00€ni, suletakse automaatselt ja võitjaks on kasutaja, kes pani viimase pakkumise.

Kuidas Mistery Oksjonid Works

Mistery oksjonid algavad alati fikseeritud peidetud lõpphinnaga, oksjonihind algab 0,01€, kasutaja, kes teeb pakkumise, mis jõuab mistery peidetud hind automaatselt võita enampakkumisel.

Iga pakkumisega tõuseb oksjonihind +0,01€.

Mistery oksjon lõpeb, kui kasutaja teeb pakkumise, mis vastab peidetud uduhinnale, sellel mistery oksjonil ei ole taimerit ega tagaplaani, nii et neil ei ole ajalist lõppu.

Kuidas Daxdi loosimine töötab

Daxdi loosimine on piiratud Daxdi Club liikmed, kes saavad osaleda tasuta mõni neist, vahetades tasuta Daxdi klubi punkte loteriid numbrid igal loteriil.

Loteriid on umbes reklaamtooted, edendada daxdi tooteid ja platvormi.

Loosimisi ei saa puchased päris raha, osana meie reklaami programmi daxdi klubi liikmed, kes saavad tasuta klubi punkte saab osaleda loteriid.

Loosimisi ei saa puchased päris raha, osana meie reklaami programmi daxdi klubi liikmed, kes saavad tasuta klubi punkte saab osaleda loteriid.

Daxdi loteriid on mittetulunduslik, nii loosimine osaleda neid on tasuta kõigile daxdi klubi liikmed nii, et tänada neid nende usaldust ja osalemist daxdi.

Daxdi loteriid on 100% online ja reaalajas, kõik kasutajad näevad loto juhtida elada.

Kuidas Daxdi Club töötab

Daxdi klubi see on lisatasu liikmeks liituda vip daxdi funktsioone, diskcounts ja iga päev tasuta hüved.

Kõik daxdi klubi liikmed on juurdepääs kõigile Daxdi funktsioone hulka loteriid, kus iga daxdi klubi liige saab osaleda täielikult tasuta.

Daxdi klubi liikmed saavad unikaalse liikme ID, see klubi liikme identifitseerimisnumber kehtib, et kinnitada juurdepääsu kõigile premium funktsioone ja funktsioone.

Kasutajad võivad olla Daxdi liikmed, valides selle jaoks saadaolevad liikmed, igaühel neist on erinevad eelised.

Daxdi klubi liikmed oma montly annetus aitab Daxdi kasvada ja jätkuvalt lisades uusi tasuta üritusi ja funktsioone liikmetele.

Daxdi klubi liikmeks saab tühistada igal ajal iga kasutaja oma kasutaja paneeli, avades ka tugiteenuse pilet taotleb liikmeks tühistamise.

Daxdy kasutajate tasemed

Daxdil on viis erinevat kasutajataset. Kõik kasutajad alustavad kasutaja tasemel 1. Järgmise taseme ni jõudmiseks võetakse arvesse kahte tegurit: Daxdi ostudele kogunenud kogusumma ja kasutaja poolt võidetud oksjonid. Igal võidetud oksjonil on teie järgmisele tasemele liikumisel väärtus 100 eurot, mis lisatakse teie Daxdi kontol kogunenud summale.

Iga Daxdi taseme saavutamiseks kogunenud kogusumma:

TASE 1: akumuleeritud summa kokku 0€ (see on tase, millega kõik kasutajad alustavad, kui Daxdi konto on avatud.

TASE 2: kokku kogunenud summa 600 eurot, kui jõuate selletasemeni teil on juurdepääs mitmeid eeliseid ja eeliseid kasutaja, mis on, 5% püsiallahindlust kõik pakkumine paketid, 10% allahindlus ostu istmed era-oksjonid, 10% rohkem Daxdi võrra.

TASE 3: kokku kogunenud summa 3500 eurot, kui jõuate sellele tasemele teil on juurdepääs mitmeid eeliseid ja eeliseid kasutaja, mis on, 10% püsiallahindlust kõik pakkumine paketid, 20% allahindlus ostu istmed era-oksjonid, 20% rohkem Daxdi punkte.

TASE 4: kokku kogunenud summa 12000 eurot, jõudes sellele tasemele, kasutaja on juurdepääs mitmeid eeliseid ja eeliseid, mis on, 15% alaline allahindlus kõik pakkumine paketid, 30% allahindlus ostmisel istmed era-oksjonid, 30% rohkem Daxdi võrra.

TASE 5: kogunenud kogusumma 30 000 eurot, jõudes sellele tasemele, kasutaja on juurdepääs mitmeid eeliseid ja eeliseid, mis on, 25% alaline allahindlus kõik pakkumine paketid, 50% allahindlus ostmisel istmed era-oksjonid, 50% rohkem Daxdi võrra.

Akumuleeritud kulutuste ajaline piirang või aegumine edenemiseks järgmisele tasemele ei ole ajaliselt piiratud.

Kui tase on saavutatud, hoitakse seda püsivalt õigel ajal, kuni jõuate järgmisele tasemele. Mitte mingil juhul ei saa kasutajakontot alandada.

Daxdi punktide ja punktide pood

Daxdi Points on virtuaalne valuuta, millega iga kasutaja saab osta mis tahes kirje points Shop ainult Daxdi Points.

Daxdi punkte saab teenida erinevalt, kui ostate pakkumiste paketi, määratakse kõigile mitu punkti, mis kantakse teie kontole koos pärast ostu ostetud pakkumistega, kusjuures iga pakkumise, mille teete oksjonil, saate Daxdi punktid (kui teete pakkumise sõltuvalt teie kasutaja tasemest, saate te automaatselt oma kontole punktid) , Autor võitnud oksjonid saad ka Daxdi punkte (iga võitnud oksjon siis krediteeritakse 100 punkti oma kontole). Kui te soovitate Daxdi oma kasutaja paneeli saate 100 punkti, kui kutsutud kasutaja teeb oma esimese ostu Daxdi ja teretulnud kingitus, kui ta lõpetab kõik kasutaja profiili andmed (ID, nimi, aadress, linn, riik ja telefoninumber) saate automaatselt 100 punkti oma kontole. Samuti saate teenida Daxdi punkte igapäevase tasu süsteemiga, pääsedes iga päev oma Daxdi kontole juurde.

Pettuse ja Daxdi punktisüsteemi väärkasutuse vältimiseks on vaja osta igapäevase preemiasüsteemi aktiveerimiseks. Selleks, et lunastada oma punkte punkte kauplus peab olema vähemalt üks päris raha tehingu viimase 15 päeva jooksul.

Osta kohe

Kõigis Daxdi oksjonid, kasutajatele pakutakse omal äranägemisel võimalus Osta see nüüd. Valik Osta kohe võimaldab kasutajal osta oksjonil olevat toodet kindlaksmääratud hinnaga, lahutades toote hinnast oksjonile pandud pakkumiste väärtuse. Kasutaja võib igal ajal otsustada oksjonil osalemise igal ajal lõpetada, et kasutada ära võimalust Osta kohe ja seega saada oksjonil toode, kasutades ära tehtud pakkumiste allahindlust. Iga tehtud pakkumise väärtus on 0,05€.

Kui kasutaja otsustab osta toote, kasutades võimalust Osta kohe, ei saa ta enam oksjonil osaleda. Oksjoniks seadistatud Daxdi assistent tühistatakse. Oksjon jätkub katkematult ja muutmata kõigile teistele kasutajatele. Kasutaja saab osta toote kasutades Osta nüüd võimalus igal ajal, kui oksjon on avatud.

Kui makset ei tehta 24 tunni jooksul alates suvandi Osta kohe kasutamisest, tühistatakse õigus toode osta ja vastu võtta.

Võitis oksjoni aktsepteerimise, maksmise ja Raha eest Exchange'i optsiooni

Kui oksjon on suletud, peab kasutaja maksma oksjoni lõpphinna, et osta ja toodet vastu võtta. Enampakkumise lõpphind tuleb tasuda 24 tunni jooksul pärast enampakkumise lõppsulgemist, vastasel juhul kuulutatakse oksjon kehtetuks ja kasutaja kaotab ostuõiguse.

Pärast oksjonisumma tasumist saab võitja valida ostetud oksjonil oleva toote või selle sularahas väärtuse oma pangakontole, valides selle valiku, mille puhul võitja peab sisestama oma pangakonto numbri (SWIFT), saab võitja kinnitusmeili. Daxdi saadab toote 72 tööpäeva jooksul alates makse kinnitusest, kui sularahamakse võimalus on valitud, tehakse summa ülekanne kuni 24 tunni jooksul alates makse kinnitusest. Ostja peab esitama oma kontole täpse tarneaadressi, enne kui Daxdi toote lähetab. Pärast Seda, kui Daxdi on toote lähetanud, võtab see ostjale tarnimiseks maksimaalselt 72 tundi.

Kui Daxdi ei suuda kaupa ettenähtud aja jooksul kohale toimetada, pakutakse kasutajale võimalust suurendada vastuvõtmise tähtaega või pakkuda võitnud kasutajale sarnaste või paremate omadustega asendusüksust. Kui võiduoksjonit ei ole vastava ajavahemiku jooksul kinnitatud ja tasutud, pannakse ese müügile tagasi ja tehtud pakkumisi ei tagastata.

Saatmine - Kohaletoimetamine

Kui ei ole teisiti, toimub tarne meie tarnijate laost teie poolt esitatud aadressile. Tarneid tehakse ainult riikidesse, kus Daxdi tegutseb, kogu Euroopas.

Daxdi teeb koostööd usaldusväärsete partneritega, et tagada parim võimalik ja kõige põhjalikum teenus, kuid kohaletoimetamise hinnangud on soovituslikud ja mitte siduvad.

Vastuvõttev kasutaja peab vedajale viivitamata teatada toote või pakendi ilmsest kahjustumisest, mis tuleneb veost; kui toode on kahjustatud, tuleb see tagasi lükata.

Tagastamine - Tagasimaksed

Füüsiliste toodete hüvitamine, kasutaja saab tagastada toote, 14 päeva jooksul alates selle üleandmise, kui ei ole täidetud. Daxdi tagastab toote ostukulud, kui tagastatud toote tingimus on kinnitatud.

Toote ostmisel krediitkaardiga, ettemakstud kaardiga, deebetkaardiga või PayPal saab kasutaja raha tagasi võtta oma pangaväljavõttel hiljemalt 7 päeva jooksul alates tagastatud toote kinnitamisest.

Pakkumisi

Pakkumised soetatakse pakkumispakettide kaudu ja need on mitmeotstarbelised vautšerid, mida saab daxdi platvormil kasutada erinevatel eesmärkidel.

Makseviis osta füüsilised tooted ja kinkekaardid otse Daxdi poe kataloogist.

Pakkumiste tegemiseks oksjonitele ning kohtade reserveerimiseks või ostmiseks eraoksjonitel.

Reklaamipakkumised

Daxdi pakutud pakkumispakkumised pakkumiste pakettide summade korrutamiseks ei loo Daxdi punkte.

Reklaamipakkumised krediteeritakse koheselt kasutajate kontol, kui maksed tehakse krediitkaardiga.

Daxdi agendid võivad anda unikaalne ja eksklusiivne kupongid kasutajatele. See kupong on unikaalne kasutamine ja ei saa kumuleeritud teiste kupongide või tutvustusi, isiklik kupong välja arvatud kasutaja ära mis tahes Daxdi edendamine järgmise 48 tunni jooksul pärast vahetust.

Tooted Garantiid

Kõik tooted on kaetud seadusliku vastavustagatisega, mis on reserveeritud neile, kes ostavad isiklikuks kasutamiseks (tarbijaseadustiku artiklid 128–135).

Õigusliku garantii kohaldamisalast jäetakse välja rikked või rikked, mis on tingitud juhuslikest sündmustest või kasutaja vastutusest või toote kasutamisest, mis ei vasta toote kavandatud kasutusele ja/või tootega kaasas olevale tehnilisele dokumentatsioonile.

Õiguskaitsevahendid kasutajale kättesaadavad:

Tingimuste kohaselt nõuetekohaselt teatatud vastavusdefekti korral on kasutajal õigus: parandada või asendada toodet omal valikul tasuta.

Victory piirangud tooted Oksjonid

Iga kasutaja võib võita sama toote ainult üks kord 15 päeva jooksul. Kui olete toote võitnud, ei saa te osaleda sama toote oksjonitel 15 päeva jooksul pärast nende sulgemist. Kõik vautšerid (Amazon, Ikea, Kütus, Reisimine, Kogemus ja Telefoni täited) ei kuulu selle piirangu alla.

Võitjad Iseloomustused

Kui olete võitnud toote oksjoni, võite tunnistada oma sissetulekut, tehes video ja / või foto. Foto ja/või video tuleb saata Daxdile 15 päeva jooksul pärast toote kättesaamist. Daxdi saab premeerida kõiki kasutajaid, kes saadavad foto ja/või videotunnistuse, järgmiselt:

Kasutajad, kes tunnistavad, et nad on võitnud oksjoni toote väärtusega kuni 700 eurot saavad 100 pakkumisi ja 100 Daxdi punkti video ja 50 foto.

Kasutajad, kes tunnistavad, et nad on võitnud enam kui 700 euro väärtuses toote oksjoni, saavad video eest 300 pakkumist ja 300 Daxdi punkti ja foto eest 100 punkti.

Kasutaja saab teha ainult iseloomustuse võitnud sama toodet. Samu tooteid käsitatakse ka sama emitendi (nt Amazoni) võrdsete toodetena, isegi kui neil on erinev nimiväärtus. Saates selle materjali koos sellele järgneva pakkumise akrediteerimisega, väljendab kasutaja oma vaikiva nõusoleku fotode ja/või videote reklaamimiseks kasutamiseks, ilma et oleks võimalik pöörduda Daxdi ja/või reklaamikampaaniatega seotud ja nende eest vastutavate ettevõtete vastu.

Kokkumängu keeld

Igasugune kokkumäng või meeskonnamäng on Daxdis rangelt keelatud. Kokkumäng on kuritegu, mis leiab aset siis, kui kaks või enam kasutajat püüavad saada ebaõiglast eelist, kahjustades teisi või teisi kasutajaid vaikiva või selgesõnalise kokkuleppe kaudu, mis muudab oksjoni loomulikku kulgu. See on rangelt keelatud:

Eesmärk kollektiivselt või organiseeritud viisil simuleerib huvi, mis ei vasta tegelikkusele.

Hirmutada või heidutada mingil viisil teise kasutaja osalemist ja/või osalemist ühel või mitmel oksjonil.

Avaldage oma kavatsus osaleda ühel või mitmel oksjonil.

Avalikustage teave oma kihlveosaldo seisu kohta ning ühel või mitmel oksjonil kasutatud või tehtud panused

Osalesamal oksjonil tuttavatega kokkumängu eesmärgil.

Igaüks, kellega üks või mitu kasutajat kokkumängu eesmärgil ühendust võttis, peavad juhtumist teatama Daxdi personalile. Kui järelevalvetöötajad saavad teada, et COLLUSION-oksjonitel osaleb kaks või enam kontot, jätab Daxdi endale õiguse võtta omal äranägemisel järgmisi meetmeid:

Rikkuvate kasutajate konto peatatakse 7–30 päevaks või kõige tõsisematel juhtudel püsivalt, ilma et oleks õigus järelejäänud kasutamata pakkumiste tagastamisele.

Süüdlase poolt võidetud oksjon tühistatakse ja pakkumised tagastatakse osalevatele kasutajatele, välja arvatud rikkuvad kasutajad.

Pärast kokkumängu õigusrikkumise kindlakstegemist jätab Daxdi endale õiguse võtta õiguslikke meetmeid õigusrikkujate vastu, tehes koostööd pädevate asutustega ja esitades kogu vajaliku teabe.

Konto sulgemine

Kasutajalt: saate oma konto igal ajal sulgeda, saates oma kavatsusest teatise.

Autor Daxdi: Daxdi jätab endale õiguse ajutiselt või jäädavalt peatada konto omal äranägemisel, kui ta teeb kindlaks, et olete rikkunud käesolevaid tingimusi, mis tahes seadused, või õigusi meie kasutajatele või kolmandatele isikutele. Volitamata kasutamise näideteks on mängude volitamata kasutamine kolmandate osapoolte poolt või pakkumise jälgimise tarkvara kasutamine, mitme konto loomine sama kasutaja poolt või Daxdi kahtlus pettuses või käitumises seoses antud kontoga. Te nõustute, et kui Daxdi teeb heas usus ja omal äranägemisel kindlaks, et tingimused on rikutud, võib ta keelduda, tühistada või peatada kõik oksjoni ajal tehtud pooleliolevad tarned ja/või tagasimaksed.

Damages - Errors - Limits of liability

No claims for damages may be made by the user against Daxdi, its legal representatives, employees or persons providing certain services. In particular, Daxdi shall not be liable for the malfunction of the telephone equipment, line or computer/software used by the users during the submission of bids in the auctions, or for the incorrect/slow transmission of the bid data by telephone/network/ISP. In the event of such an event, the user shall have no legal rights to the auctioned product. Each user expressly accepts that the use of Daxdi is at his/her own risk. Daxdi does not guarantee that any results will be achieved from the use of the site. Daxdi cannot guarantee continuous access to the service: although it makes every reasonable effort to maintain uninterrupted service, it cannot guarantee this and makes no promises or warranties (express or implied) as to the availability of the services. In the event that the auction closes irregularly, Daxdi shall make every effort to notify the user that the auction has ended irregularly in the shortest possible time, making every effort to identify and correct the problem.

Pärast tehnilist viga, sõltuvalt vea liigist, on Daxdil õigus oksjon uuesti avada alates hetkest, mil see katkestati kõigi osalevate kasutajate pakkumiste õigeks jätkamiseks või alustab oksjonit algusest peale esitatud pakkumiste tagasimaksmisega.

Kohaldatav õigus

Käesolevaid tingimusi reguleerib Hispaania ainupädevus. Lisaks võivad käesolevad tingimused välistada kaupade rahvusvahelise müügi lepingute Euroopa konventsiooni kohaldamise.

Vastutusest vabastamine

Daxdi vastutab kahju eest, mida kasutaja võib käesoleva veebilehe kasutamise tõttu kannatada, kui selline kahju on tingitud viimase pettusest.

Kasutaja tunnistab ja aktsepteerib, et veebilehe kasutamine, samuti toodete tellimine selle puhul, toimub kogu tema riski ja vastutuse all.

Daxdi ei vastuta kahju eest, mis võib tuleneda järgmistest asjaoludest, mida siin näitena mainitakse, mitte piirangutena:

1- Häired, katkestused, katkestused, arvutiviirused, rikked ja/või katkestused selle elektroonilise süsteemi või kasutajate arvutiseadmete ja -seadmete kasutamisel, mis on põhjustatud Daxdi kontrolli alt väljajäävatest põhjustest, mis takistavad või lükkavad edasi teenuste osutamist või sirvimist süsteemis. Me ei garanteeri ega luba, et meie süsteem teha online pakkumisi või vara otsingud on saadaval katkestusteta, vigu või defekte. Me ei vastuta nõuete või väidete eest, et teatud pakkumisi ei ole saadud, töödeldud ega aktsepteeritud tehniliste probleemide tõttu selle veebilehed internetioksjoni süsteemiga.

2- Viivitused või ummistused kasutamisel, mis on tingitud Interneti või muude elektrooniliste süsteemide puudustest või ülekoormusest.

3- Veebilehe teabe, dokumentatsiooni ja/või muu sisu erinevused, mis võivad esineda elektrooniliste ja trükitud versioonide vahel.

4. Teenuse osutamine või juurdepääsemise lubamine põhjustel, mis ei tulene Daxdist kasutaja, kolmandate isikute või vääramatu jõu tõttu.

5- Kahjud, mida kolmandad isikud võivad põhjustada veebilehest sõltumatute ebaseaduslike eeltegude kaudu ja mis ei ole daxdile omistatavad.

Daxdi ei kontrolli üldiselt kasutajate kasutatavat kasutamist sellel veebilehel. Eelkõige ei taga Daxdi mingil juhul, et kasutajad kasutavad Teenust kooskõlas seaduse, käesolevate üldtingimuste, moraali, üldtunnustatud heade tavade ja avaliku korraga ega ka seda hoolikal ja kaalutletult.

Intellektuaalomandi

Kõik kaubamärgid, logod, nimed, domeenid, tekstid, graafilised elemendid (kujundus, lähtekood, fotod, nupud, värvikombinatsioonid ja üldiselt kõik intellektuaalset loomingut kujutavad elemendid) ning nende esitusviis, struktuur, järjestus, konfiguratsioon ja kokkupanek, mis asuvad sellel veebisaidil, kuuluvad Eveneon LLC, Neid ei tohi kopeerida ega kasutada kaubanduslikul eesmärgil ilma omaniku selgesõnalise nõusolekuta.

Ühelgi juhul ei saa eeldada, et antakse või loobutakse mis tahes litsentsi, antakse üle, loovutatakse täielikult või osaliselt selliseid õigusi või antakse mis tahes õigus või eeldatav õigus, ja eelkõige muuta, kasutada, reprodutseerida, levitada või avalikult edastada selliseid koos oli ilma eelneva selgesõnalise loata, et Eveneon LLC

Teatised

Daxdi edastab teated e-posti, sms, faks, telefoni või tavapostiga, et need, mis on ette nähtud registreerimisprotsessis. Me ei vastuta teie registreerimisandmetes esitatud kontaktandmete vigade eest.

Te mõistate, et osaledes Daxdi müügis, ostudes või oksjonites, olete te nende tingimustega rahul ja nõustute nende tingimustega.

Kontakt- ja klienditoe piletid

Aktiivne aeg Daxdi klienditeeninduse esmaspäevast reedeni koos shedule 09:00 - 24:00. Nädalavahetustel ja pühadel toetada oma ei pakuta.

Tugipiletid aktiivsesse Daxdi klienditeenindusse shedule vastusena järgmise 6 tunni jooksul maksimaalselt.

Kasutamine ja aktsepteerimine

Juurdepääs ja/või kasutamine veebilehel www. daxdi.com omistab kasutaja seisundi, kes aktsepteerib sellisest juurdepääsust ja/või kasutamisest siin kajastuvaid üldkasutustingimusi. Eespool nimetatud tingimusi kohaldatakse sõltumata üldtingimustest, mida tuleb nende puhul järgida.

Muudatused

Eveneon LLC jätab endale õiguse teha oma portaalis etteteatamata muudatusi, mida ta peab vajalikuks, võib muuta, kustutada või lisada nii selle kaudu pakutavat sisu kui ka pakutavaid teenuseid, samuti seda, kuidas need on esitatud või asuvad tema portaalis.

Lingid

Juhul kui domeeninimel on linke või hüperlinke teistele veebisaitidele. Eveneon LLC, ei kontrolli selliseid saite ja nende sisu. Mitte mingil juhul Eveneon LLC, ei võta mingit vastutust mis tahes teisele veebisaidile kuuluva lingi sisu eest ega garanteeri mis tahes hüperlinkides või muudel veebisaitidel sisalduvate materjalide või teabe tehnilist kättesaadavust, kvaliteeti, usaldusväärsust, täpsust, täielikkust, täpsust, kehtivust ja põhiseaduspärasust. Samuti ei tähenda nende väliste linkide lisamine mis tahes liiki seost, ühinemist või osalemist seotud üksustega.

Väljajätmise õigused

Eveneon LLC jätab endale õiguse keelata või tühistada portaalile ja/või pakutavatele teenustele juurdepääsu ilma eelneva etteteatamiseta, omal või kolmanda isiku taotlusel, nendele kasutajatele, kes ei järgi neid kasutustingimusi.

Nende tingimuste ja kestuse muutmine

Eveneon LLC võib igal ajal muuta siin kindlaks määratud tingimusi, mis on nõuetekohaselt avaldatud sellisel kujul, nagu need siin ilmuvad, mistõttu iga kord, kui KASUTAJA siseneb, peab ta hoolikalt lugema käesolevat õiguslikku teatist. Nende tingimuste kehtivus sõltub nende kokkupuutest ja need jäävad kehtima, kuni neid ei muudeta teiste nõuetekohaselt avaldatud tingimustega.

Uuendatud Jaanuar 27, 2020

Klienditeenindusega saate igal ajal ühendust võtta pileti või e-posti teel aadressil: [email protected]

Daxdi

Daxdi.com Cookies

Daxdi.com me kasutame küpsiseid (nii meie kui ka kolmanda osapoole tehnilisi ja profiiliküpsiseid), et pakkuda teile paremat veebikogemust ja saata teile isikupärastatud veebipõhiseid kommertssõnumeid vastavalt teie eelistustele. Kui valite meie veebisaidil oleva sisu jätkamise või sellele juurdepääsu ilma valikuid kohandamata, nõustute küpsiste kasutamisega.

Lisateavet küpsiste poliitika ja küpsiste hülgamise kohta leiate

juurdepääsu siia.

Eelistused

Jätkata